A.T Sp. z o.o.

Certyfikowana jednostka badawczo-rozwojowa

Co robimy?

 

A.T Sp. z o.o. jest certyfikowaną jednostką specjalizującą się w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie ochrony roślin. Zajmujemy się kompleksowymi doświadczeniami polowymi, których celem jest ocena skuteczności i selektywności zastosowanych środków ochrony roślin. Nasze działania obejmują prowadzenie doświadczeń rejestracyjnych, wdrożeniowych oraz demonstracyjnych. Ponadto badamy również skuteczność zastosowania adiuwantów w zabiegach ochrony roślin, a także wpływ biostymulatorów, nawozów dolistnych i preparatów mikrobiologicznych na kształtowanie się określonych cech morfologicznych, wzrost i rozwój rośliny uprawnej oraz wielkość, jakość i wybrane elementy struktury plonu. Wierzymy, że dzięki uzyskanym wynikom przyczyniamy się do wzrostu jakości, wydajności oraz bezpieczeństwa i komfortu pracy w gospodarstwie.

Doświadczenia polowe są złożonym i długofalowym procesem. Specjaliści Agricultural Trials do każdego z licznych etapów badań podchodzą z pietyzmem i zaangażowaniem, dzięki czemu uzyskane dane finalne stanowią rzetelną podstawę do dalszej analizy właściwości badanych środków.

Naszym klientom oferujemy przeprowadzenie kompleksowych badań w zakresie ochrony roślin

Badań rejestracyjnych środków ochrony roślin z zakresu:

  • Skuteczności działania
  • Selektywności względem rośliny uprawnej

Badań wdrożeniowych o charakterze rozpoznawczym:

  • Badania porejestrowe z zakresu skuteczności i selektywności środków ochrony roślin
  • Badania oceniające efektywność stosowania adiuwantów
  • Badania oceniające wpływ stosowania biostymulatorów, nawozów dolistnych oraz preparatów mikrobiologicznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych

A.T spełnia techniczne i organizacyjne wymogi do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, insektycydów i regulatorów wzrostu, potwierdzone Decyzją Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (5/2019 z dnia 15.04.2019 r.).

Niniejsze upoważnienie obejmuje prowadzenie badań rejestracyjnych na uprawach: zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego i jarego, kukurydzy, buraków cukrowych i pastewnych, ziemniaków, roślin motylkowych grubonasiennych oraz na terenach nieużytkowanych rolniczo i ścierniskach.

Nasze badania prowadzone są zgodnie z zasadami dobrej praktyki doświadczalnej (GEP) i wytycznymi EPPO

Ponadto oferujemy również:

Zakładanie poletek o charakterze demonstracyjnym

Zbiór plonu kombajnem poletkowym

Jak pracujemy?

 

W zespole A.T łączymy profesjonalizm i fachową wiedzę z prawdziwą pasją i konsekwencją w dążeniu do celu. Pracują u nas specjaliści o wysokich kwalifikacjach potwierdzonych zarówno dyplomami akademickimi, jak i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań polowych. Na polach pozostających pod naszą opieką spędzamy okrągły rok. Pasja i zaangażowanie pozwalają nam przejawiać pełen profesjonalizm i fachowość w dziedzinie ochrony roślin.

Dysponujemy nowoczesnymi, certyfikowanymi maszynami i urządzeniami, dzięki którym prowadzone przez nas badania charakteryzują się najwyższą precyzją uzyskanych danych. Całość procesu gromadzenia i przetwarzania informacji w obszarze danego doświadczenia realizowana jest zgodnie z wytycznymi Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO), zarządzanie i raportowanie odbywa się zaś przy użyciu programu ARM (Agricultural Research Manager). 

Etap prac badawczych podsumowuje szczegółowy raport uwzględniający pełną informację na temat warunków, w jakich doświadczenia były prowadzone (lokalizacja, klasa gleby, zabiegi agrotechniczne, warunki meteorologiczne), oraz danych zebranych w trakcie dokonywanych ocen i obserwacji. Na podstawie uzyskanych wyników formułujemy konkretne wnioski, które mogą posłużyć do stworzenia określonych zaleceń agrotechnicznych. W trakcie prowadzonych badań kierujemy się zasadami dobrej praktyki doświadczalnej (GEP).

Ponadto oferujemy także usługę zbioru plonu kombajnem poletkowym. Ten specjalistyczny pojazd umożliwia zbiór wszystkich gatunków zbóż, rzepaku oraz roślin strączkowych. Należy podkreślić, że kombajn ten jest wyposażony w nowoczesny system pomiaru wagowego, który pozwala na ocenę wielkości plonu już na polu.

Gdzie badamy?

 

Wybór właściwej lokalizacji pod kątem określonych doświadczeń jest kluczowy dla uzyskania pełnych, wiarygodnych i precyzyjnych informacji na temat działania danego środka. Nasze doświadczenia prowadzimy wyłącznie na znanych nam, sprawdzonych stanowiskach, które charakteryzują się odpowiednio wysoką presją ze strony agrofagów i parametrów stanowiących przedmiot badań. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy na rozlicznych polach w różnych lokalizacjach sprawia, że potrafimy dobrać właściwe odmiany i lokalizacje ze względu na czynniki, które podlegają ocenie w doświadczeniach nad działaniem herbicydów, fungicydów, insektycydów czy regulatorów wzrostu.

Badania rejestracyjne prowadzimy na terenie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Doświadczenia wdrożeniowe oraz poletka demonstracyjne zakładamy również w innych rejonach kraju, m.in. w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, łódzkim, mazowieckim, lubuskim czy dolnośląskim. Siedziba główna A.T mieści w Mogilnie, zaś laboratorium i magazyn środków ochrony roślin – w Wągrowcu.

Pracuj wA.T

 

W związku z rozwojem naszego Zespołu poszukujemy doświadczonych specjalistów w zakresie prowadzenia doświadczeń polowych. Otwórz się na nowe wyzwania i szansę pracy w innowacyjnym środowisku badań nad wzrostem skuteczności środków stosowanych w nowoczesnym rolnictwie. Wspólnym wysiłkiem przyczyniamy się do umacniania całej branży i poprawy jakości produktów rolnych.

*Specjalista ds. doświadczalnictwa polowego

ADRES:

A.T Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3,
88-300 Mogilno 

Mateusz Budziński:

Joanna Guzińska:

Napisz do nas!