BADANIA POLOWE

Naszym klientom oferujemy przeprowadzenie kompleksowych badań w zakresie ochrony roślin

Badania rejestracyjne środków ochrony roślin z zakresu:

  • Skuteczności działania
  • Selektywności względem rośliny uprawnej

Badania wdrożeniowe o charakterze poznawczym i/lub porównawczym:

  • Badania porejestrowe z zakresu skuteczności i selektywności środków ochrony roślin
  • Badania oceniające efektywność stosowania adiuwantów
  • Badania oceniające wpływ stosowania biostymulatorów, nawozów dolistnych oraz preparatów mikrobiologicznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych

A.T spełnia techniczne i organizacyjne wymogi do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin z grupy fungicydów, herbicydów, insektycydów i regulatorów wzrostu, potwierdzone Decyzją Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (5/2019 z dnia 15.04.2019 r.).

Niniejsze upoważnienie obejmuje prowadzenie badań rejestracyjnych na uprawach: zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego i jarego, kukurydzy, buraków cukrowych i pastewnych, ziemniaków, roślin motylkowych grubonasiennych oraz na terenach nieużytkowanych rolniczo i ścierniskach.

Nasze badania prowadzone są zgodnie z zasadami dobrej praktyki doświadczalnej (GEP) i wytycznymi EPPO

Ponadto oferujemy również:

NOWOŚĆ

Przeprowadzenie doświadczeń odmianowych (porejestrowych) oceniających i/lub porównujących wybrane cechy użytkowe oraz wartość gospodarczą odmian roślin uprawnych.  

Zakładanie poletek o charakterze demonstracyjnym

Zbiór plonu kombajnem poletkowym