BLOG

JESIENNE ODCHWASZCZANIE ZBÓŻ OZIMYCH

W praktyce rolniczej wyróżniamy 3 podstawowe terminy agrotechniczne zwalczania chwastów w zbożach: Przedwschodowy (od siewu do wschodów rośliny uprawnej) Powschodowy: jesienny lub wiosenny Z podanych wyżej terminów, najmniejszą grupę stanowią zabiegi przedwschodowe, które najczęściej są traktowane przez rolników jako zabezpieczenie na wypadek niemożności wykonania zabiegu w okresie późnojesiennym (niekorzystne warunki termiczne lub nadmierna wilgotność gleby = brak technicznej możliwości wjazdu w pole). Zabiegi przedwschodowe wykazują bardzo wysoką skuteczność zwalczania chwastów jednoliściennych, m.in. miotły zbożowej, czy wyczyńca polnego. Niestety, dostępne obecnie na rynku i zarejestrowane do stosowania w zbożach substancje czynne

Więcej »

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKUTECZNOŚĆ ZABIEGU OCHRONY ROŚLIN – WARUNKI POGODOWE CZ. 1: TEMPERATURA POWIETRZA, OPADY, WIATR

Warunki meteorologiczne, to najszersze, a zarazem jedno z najistotniejszych zagadnień związanych z prawidłowym wykonaniem zabiegu ochrony roślin. Temperatura powietrza, opady atmosferyczne, nasłonecznienie oraz wilgotność powietrza i gleby, to czynniki decydujące o efektywności pobrania, a także szybkości i skuteczności działania zastosowanych preparatów. Rola i wpływ poszczególnych czynników pogodowych na skuteczność zabiegu ŚOR, zależy w dużym stopniu od rodzaju zastosowanych w nim preparatów. Stworzenie optymalnych warunków do działania dla zastosowanych ŚOR jest jednym z najważniejszych zadań jakie należy zrealizować chcąc uzyskać wysoką efektywność wykonywanego zabiegu. W tym kontekście należy podejmować decyzje, które

Więcej »

OCHRONA FUNGICYDOWA ZBÓŻ – ZABIEG T1

Z punktu widzenia fizjologii plonowania, zabiegi ochrony roślin, w tym zabiegi fungicydowe „same w sobie” nie wpływają na wzrost plonu – ich rola polega bowiem na zabezpieczeniu i ochronie tego potencjału plonotwórczego, który już udało się zbudować poprzez szereg podjętych działań logistyczno-agrotechnicznych, obejmujących m.in. dobór odmiany (potencjał genetyczny), a także uprawę i nawożenie (potencjał stanowiskowy).  Skuteczna ochrona roślin przed chorobami, to w kontekście obserwowanych zmian klimatycznych jedno z największych wyzwań stojących obecnie przed rolnictwem. Rozciągający się w czasie okres wegetacji – długie i ciepłe jesienie, stosunkowo łagodne zimy (na ogół)

Więcej »

BADANIA POLOWE GEP – ZABIEG OCHRONY ROŚLIN NA POLETKACH DOŚWIADCZALNYCH

Doświadczenia polowe są złożonym i długofalowym procesem, a każdy jego etap, z punktu widzenia pozyskania wartościowych i rzetelnych wyników, jest równie istotny i wymagający. Niewątpliwie jednak newralgicznym etapem badań polowych, który dzieli cały proces na „przed i po” jest zabieg, a więc aplikacja testowanych produktów. Dokładność, systematyczność i cierpliwość kluczem do sukcesu.. Doświadczalnictwo, to działalność wymagająca nie tylko odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, ale również określonych cech osobowościowych. W naszej codziennej pracy większość działań wymaga chirurgicznej wręcz precyzji, a każdy błąd popełniony na etapie przygotowań do zabiegu czy w trakcie zakładania

Więcej »

WIOSENNE ODCHWASZCZANIE ZBÓŻ OZIMYCH

Nadszedł czas na wykonanie wiosennych zabiegów herbicydowych w oziminach. W powierzonych nam projektach, poza doświadczeniami rejestracyjnymi poświęconymi ocenie skuteczności i selektywności herbicydów na potrzeby uzyskania zezwolenia na wprowadzenie środka do obrotu, prowadzimy również szereg badań o charakterze badawczo-rozwojowym, których celem jest optymalizacja wydajności i efektywności zabiegów z użyciem śor. We wskazanych badaniach, poza samą oceną skuteczności chwastobójczej i selektywności testowanych herbicydów względem rośliny uprawnej, pod uwagę bierzemy również szereg dodatkowych czynników, które w istotny sposób wpływają na skuteczność wykonanego zabiegu, takich jak m.in.: Technika zabiegu: rodzaj zastosowanych dysz, wydatek cieczy

Więcej »

BADANIA POLOWE GEP – WYBÓR LOKALIZACJI DO DOŚWIADCZEŃ

Wybór lokalizacji do doświadczeń polowych jest jednym z głównych elementów wpływających na jakość i powodzenie procesu badawczego. Wyrównany łan, homogeniczność glebowa w obrębie doświadczenia oraz przede wszystkim duża presja ze strony agrofaga będącego przedmiotem badań to kluczowe elementy na drodze do pozyskania miarodajnych i rzetelnych wyników na temat skuteczności działania testowanych środków ochrony roślin.  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu badań polowych oraz szerokiej bazie pól uprawnych zbudowanej na przeważającym obszarze kraju, Specjaliści A.T wiedzą w jaki sposób dobrać stanowisko do konkretnego rodzaju badań.  Aktualnie pracujemy w rzepaku ozimym przy zakładaniu

Więcej »

JESIENNE ODCHWASZCZANIE ZBÓŻ OZIMYCH

W praktyce rolniczej wyróżniamy 3 podstawowe terminy agrotechniczne zwalczania chwastów w zbożach: Przedwschodowy (od siewu do wschodów rośliny uprawnej) Powschodowy: jesienny lub wiosenny Z podanych wyżej terminów, najmniejszą grupę stanowią

Więcej »

WIOSENNE ODCHWASZCZANIE ZBÓŻ OZIMYCH

Nadszedł czas na wykonanie wiosennych zabiegów herbicydowych w oziminach. W powierzonych nam projektach, poza doświadczeniami rejestracyjnymi poświęconymi ocenie skuteczności i selektywności herbicydów na potrzeby uzyskania zezwolenia na wprowadzenie środka do

Więcej »