LOKALIZACJE BADAŃ

Gdzie prowadzimy badania?

Wybór właściwej lokalizacji pod kątem określonych doświadczeń jest kluczowy dla uzyskania pełnych, wiarygodnych i precyzyjnych informacji na temat działania danego środka. Nasze doświadczenia prowadzimy wyłącznie na znanych nam, sprawdzonych stanowiskach, które charakteryzują się odpowiednio wysoką presją ze strony agrofagów i parametrów stanowiących przedmiot badań.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy na rozlicznych polach w różnych lokalizacjach sprawia, że potrafimy dobrać właściwe odmiany i lokalizacje ze względu na czynniki, które podlegają ocenie w doświadczeniach nad działaniem herbicydów, fungicydów, insektycydów czy regulatorów wzrostu.

Badania rejestracyjne prowadzimy na terenie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Doświadczenia wdrożeniowe oraz poletka demonstracyjne zakładamy również w innych rejonach kraju, m.in. w województwach: zachodniopomorskim, łódzkim, lubuskim, lubelskim czy dolnośląskim. Siedziba główna A.T mieści w Mogilnie, zaś laboratorium i magazyn środków ochrony roślin – w Wągrowcu.