BADANIA POLOWE GEP – WYBÓR LOKALIZACJI DO DOŚWIADCZEŃ

Wybór lokalizacji do doświadczeń polowych jest jednym z głównych elementów wpływających na jakość i powodzenie procesu badawczego. Wyrównany łan, homogeniczność glebowa w obrębie doświadczenia oraz przede wszystkim duża presja ze strony agrofaga będącego przedmiotem badań to kluczowe elementy na drodze do pozyskania miarodajnych i rzetelnych wyników na temat skuteczności działania testowanych środków ochrony roślin.  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu badań polowych oraz szerokiej bazie pól uprawnych zbudowanej na przeważającym obszarze kraju, Specjaliści A.T wiedzą w jaki sposób dobrać stanowisko do konkretnego rodzaju badań. 

Aktualnie pracujemy w rzepaku ozimym przy zakładaniu doświadczeń oceniających skuteczność zwalczania chowaczy łodygowych: chowacza brukwiaczka (łac. Ceutorhynchus napi) i chowacza czterozębnego (łac. Ceutorhynchus quadridens)

W przypadku wskazanego doświadczenia wyboru lokalizacji dokonaliśmy w oparciu o prowadzony już od miesiąca monitoring szkodników odławianych w żółtych naczyniach (pułapka Moericke’go). W tym sezonie obserwacje prowadzimy łącznie na kilkunastu plantacjach w całym kraju. W naszej lokalizacji (centralna Wielkopolska), termin zabiegu zbliża się nieuchronnie. Nocne przymrozki ustąpiły, temperatury w dzień są coraz wyższe, a w żółtych naczyniach obserwujemy już pierwsze chowacze. 

Dla chowaczy łodygowych progi ekonomicznej szkodliwości wynoszą:

  • chowacz brukwiaczek: 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 2-4 chrząszcze na 25 roślinach (metoda „czerpakowania”)
  • chowacza czterozębny: 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach 

Doświadczenie nad którym aktualnie pracujemy ma charakter poznawczo-rozwojowy, a jego głównym celem jest „przegląd” zarejestrowanych i dostępnych aktualnie na rynku insektycydów pod kątem skuteczności zwalczania chowaczy.

Czy w dobie wycofywania kolejnych substancji czynnych insektycydów jesteśmy w stanie skutecznie ochronić plantację rzepaku przed chowaczami łodygowymi wykonując tylko 1 zabieg insektycydowy? Jaką strategię zwalczania tych szkodników wybrać? Które rozwiązanie i jaki preparat gwarantuje najwyższą skuteczność? To najważniejsze pytania, na jakie będziemy poszukiwać odpowiedzi.    

Skuteczność testowanych rozwiązań określimy w drugiej połowie kwitnienia rzepaku (faza BBCH 65-69) na podstawie oceny liczebności larw i otworów wylotowych w łodygach rzepaku na poletkach traktowanych insektycydami w odniesieniu do kontroli (zgodnie z normami EPPO). 

W trakcie badań ocenie podamy również uszkodzenia łodyg rzepaku spowodowane żerowaniem larw.

Ostatnie wpisy