BADANIA POLOWE GEP – ZABIEG OCHRONY ROŚLIN NA POLETKACH DOŚWIADCZALNYCH

Doświadczenia polowe są złożonym i długofalowym procesem, a każdy jego etap, z punktu widzenia pozyskania wartościowych i rzetelnych wyników, jest równie istotny i wymagający.

Niewątpliwie jednak newralgicznym etapem badań polowych, który dzieli cały proces na „przed i po” jest zabieg, a więc aplikacja testowanych produktów.

Dokładność, systematyczność i cierpliwość kluczem do sukcesu..

Doświadczalnictwo, to działalność wymagająca nie tylko odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, ale również określonych cech osobowościowych.

W naszej codziennej pracy większość działań wymaga chirurgicznej wręcz precyzji, a każdy błąd popełniony na etapie przygotowań do zabiegu czy w trakcie zakładania doświadczenia, praktycznie dyskwalifikuje możliwość jego kontynuacji.

Precyzyjnie odmierzona dawka środka ochrony roślin, rozpuszczona w odpowiedniej ściśle określonej ilości wody, zastosowana przy jednolitym wcześniej ustalonym wydatku cieczy, przy użyciu w pełni sprawnego i skalibrowanego opryskiwacza, na dokładnie wskazanych i oznaczonych konkretnymi numerami poletkach, to tylko niektóre podstawowe zasady, na które musi zwrócić uwagę doświadczalnik podczas zakładania doświadczeń.

 

Kalibracja opryskiwacza

Kalibracja opryskiwacza to czynność polegająca na ustawieniu urządzenia i dostosowaniu prędkości przemieszczania się operatora w taki sposób, aby uzyskać optymalny – zaplanowany wcześniej – wydatek cieczy roboczej dla określonego rodzaju dysz. 

W naszej Jednostce kalibrację opryskiwaczy przeprowadzamy dwuetapowo: 

 • Kontrola wydajności dysz (kalibracja stacjonarna) – weryfikacja prawidłowej pracy opryskiwacza i równomiernej wydajności wszystkich rozpylaczy (zmierzenie wydatku cieczy z poszczególnych rozpylaczy uzyskanego w określonym czasie)
 • Kalibracja polowa (kalibracja dynamiczna) – celem jest uzyskanie pożądanego wydatku cieczy roboczej dla różnego rodzaju rozpylaczy przy określonym ciśnieniu roboczym 

Każdy z naszych specjalistów ma dokładnie ustalone tempo, z jakim musi się przemieszczać, aby uzyskać określony wydatek cieczy roboczej dla konkretnego rodzaju dysz oraz przy ściśle ustalonym ciśnieniu. Tempo z jakim musi się poruszać doświadczalnik wyznaczane jest podczas kalibracji polowej. W celu utrzymania prawidłowego i równomiernego tempa przemieszczania się na wszystkich obiektach w obrębie danego doświadczenia (warunek zachowania obiektywności i porównywalności) nasi specjaliści korzystają z metronomów, które poprzez wydawanie krótkich sygnałów dźwiękowych z określoną częstotliwością koordynują tempo / szybkość stawiania przez nich kolejnych kroków podczas zabiegu.   

 

Czynniki wpływające na skuteczność i efektywność zabiegów ochrony roślin – czy wszystko jest zależne od nas?

Skuteczna ochrona roślin uprawnych przed chwastami, chorobami, czy szkodnikami, to bez wątpienia jeden z głównych elementów niezbędnych do osiągnięcia wysokiego plonu. Jednak poza samym preparatem, czy mieszaniną zastosowanych środków, wpływ na efektywność wykonywanego zabiegu ma także szereg innych czynników, do których zaliczyć możemy:

 • Dawkę preparatu
 • Termin wykonania zabiegu – faza rozwojowa:
  • rośliny uprawnej
  • zwalczanego agrofaga
 • Warunki pogodowe: 
  • temperatura
  • wiatr
  • nasłonecznienie
  • wilgotność gleby (herbicydy doglebowe)
  • wilgotność powietrza
 • Wielkość kropli /rodzaj zastosowanych dysz
 • Ilość wody na jednostkę powierzchni (wydatek)
 • Jakość wody: 
  • pH
  • twardość wody 
 • Dodatek adiuwantu
 • Częstotliwość używania substancji aktywnych z tej samej grupy chemicznej / o takim samym mechanizmie działania do zwalczania tego samego agrofaga

Jak zatem widać, ilość zmiennych, które mogą wpływać na skuteczność zabiegów z użyciem środków ochrony roślin jest całkiem spora. Większość z wymienionych parametrów możemy jednak w pewnym stopniu kontrolować, poddając je modyfikacjom, w zależności od warunków czy rodzaju wykonywanego zabiegu i zastosowanych w nim preparatów. Wiedza na temat prawidłowej techniki wykonywania zabiegu ochrony roślin oraz dokładne poznanie czynników wpływających na jego efektywność umożliwia lepsze kontrolowanie tego procesu i przekłada się na skuteczniejszą ochronę roślin przed agrofagami. 

W najbliższych tygodniach postaram się Państwu szerzej opowiedzieć o najważniejszych czynnikach wpływających na skuteczność zabiegów śor.

Mówi się, że praca doświadczalnika polowego polega na ciągłym przewidywaniu zagrożeń oraz ograniczaniu wpływu potencjalnych czynników „losowych” mogących zaburzać miarodajność i neutralność uzyskanych wyników – w pełni się pod tym stwierdzeniem podpisuję. Bycie świadomym zagrożeń, to pierwszy element na drodze do ich neutralizacji.

Ostatnie wpisy