Koordynator projektów badawczych GEP

Miejsce pracy: praca zdalna
Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie protokołów do badań polowych GEP zgodnie z obowiązującymi normami EPPO
 • Sporządzanie raportów z badań polowych (program ARM) zgodnie z wewnętrznymi procedurami
  oraz wytycznymi określonymi przez zleceniodawcę
 • Kontrola i nadzór nad dokumentacją związaną z prowadzonymi przez Jednostką doświadczeniami, w
  tym m.in. weryfikacja danych źródłowych podanych przez personel badawczy oraz zezwoleń na
  stosowanie preparatów badanych
 • Współpraca ze zleceniodawcą przy realizacji poszczególnych etapów doświadczenia
 • Współpraca i kontakt z przedstawicielami organów nadzorujących działanie Jednostki Badawczej w
  zakresie: zgłaszania prowadzonych / planowanych badań, zgłaszania zmian w obrębie
  funkcjonowania Jednostki oraz kontroli doświadczeń polowych i dokumentacji z badań
 • Koordynowanie i nadzorowanie prac personelu badawczego i technicznego w zakresie prawidłowej
  oraz terminowej realizacji zadań formalno-organizacyjnych związanych z realizowanymi przez
 • Jednostkę projektami, w tym m.in.: zawarcie umów z rolnikami, wykonanie wymaganych analiz
  glebowych i laboratoryjnych, czy terminowa realizacja zadań bieżących (m.in. wprowadzenie danych
  źródłowych)
 • Koordynowanie prac oraz nadzór nad terminową atestacją / legalizacją sprzętu wykorzystywanego
  do prowadzenia badań oraz zaopatrzeniem Jednostki w sprzęt i asortyment niezbędny do
  zakładania doświadczeń
 • Systematyczne raportowanie przełożonemu stopnia zaawansowania prac związanych z realizacją
  zaplanowanych projektów oraz przygotowywanie wymaganych zestawień i podsumowań
 • Realizacja podstawowych zadań / prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki.
Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowany kierunek rolniczy lub pokrewny)
 • Sumienność, skrupulatność oraz bardzo duża dokładność przy wykonywaniu zadań
 • Umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy oraz zarządzania i koordynowania
  pracą zespołu w zakresie wynikającym z kompetencji stanowiskowych
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i analityczne
 • Silna motywacja i zaangażowanie w pracę
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość programu ARM
 • Znajomość języka angielskiego
 • Znajomość zagadnień związanych z produkcją roślinną, w szczególności z obszaru ochrony roślin
  będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:

 • Zatrudnienie na Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowania
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole oraz stabilnej i rozwijającej się firmie, wchodzącej w skład
  dużej Grupy Kapitałowej będącej jednym z liderów branży „agro” w Polsce
 • Narzędzia niezbędne do pracy: telefon, laptop
 • Możliwość pracy zdalnej, w trybie home office
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego w strukturze firmy
Aplikuj już dziś!

Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana dane osobowe aby – w razie ustalenia przez nas na podstawie przekazanych przez Panią/Pana danych, że Pani/Pan spełnia wymagane przez nas kryteria – zaproponować Pani/Panu pracę w A.T Sp. z o.o. W razie braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, nie będzie możliwym Pani/Pana udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Inne oferty

Koordynator projektów badawczych GEP