JESIENNE ODCHWASZCZANIE ZBÓŻ OZIMYCH

W praktyce rolniczej wyróżniamy 3 podstawowe terminy agrotechniczne zwalczania chwastów w zbożach: Przedwschodowy (od siewu do wschodów rośliny uprawnej) Powschodowy: jesienny lub wiosenny Z podanych wyżej terminów, najmniejszą grupę stanowią zabiegi przedwschodowe, które najczęściej są traktowane przez rolników jako zabezpieczenie na wypadek niemożności wykonania zabiegu w okresie późnojesiennym (niekorzystne warunki termiczne lub nadmierna wilgotność gleby […]

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKUTECZNOŚĆ ZABIEGU OCHRONY ROŚLIN – WARUNKI POGODOWE CZ. 1: TEMPERATURA POWIETRZA, OPADY, WIATR

Warunki meteorologiczne, to najszersze, a zarazem jedno z najistotniejszych zagadnień związanych z prawidłowym wykonaniem zabiegu ochrony roślin. Temperatura powietrza, opady atmosferyczne, nasłonecznienie oraz wilgotność powietrza i gleby, to czynniki decydujące o efektywności pobrania, a także szybkości i skuteczności działania zastosowanych preparatów. Rola i wpływ poszczególnych czynników pogodowych na skuteczność zabiegu ŚOR, zależy w dużym stopniu […]

OCHRONA FUNGICYDOWA ZBÓŻ – ZABIEG T1

Z punktu widzenia fizjologii plonowania, zabiegi ochrony roślin, w tym zabiegi fungicydowe „same w sobie” nie wpływają na wzrost plonu – ich rola polega bowiem na zabezpieczeniu i ochronie tego potencjału plonotwórczego, który już udało się zbudować poprzez szereg podjętych działań logistyczno-agrotechnicznych, obejmujących m.in. dobór odmiany (potencjał genetyczny), a także uprawę i nawożenie (potencjał stanowiskowy).  […]

BADANIA POLOWE GEP – ZABIEG OCHRONY ROŚLIN NA POLETKACH DOŚWIADCZALNYCH

Doświadczenia polowe są złożonym i długofalowym procesem, a każdy jego etap, z punktu widzenia pozyskania wartościowych i rzetelnych wyników, jest równie istotny i wymagający. Niewątpliwie jednak newralgicznym etapem badań polowych, który dzieli cały proces na „przed i po” jest zabieg, a więc aplikacja testowanych produktów. Dokładność, systematyczność i cierpliwość kluczem do sukcesu.. Doświadczalnictwo, to działalność […]

WIOSENNE ODCHWASZCZANIE ZBÓŻ OZIMYCH

Nadszedł czas na wykonanie wiosennych zabiegów herbicydowych w oziminach. W powierzonych nam projektach, poza doświadczeniami rejestracyjnymi poświęconymi ocenie skuteczności i selektywności herbicydów na potrzeby uzyskania zezwolenia na wprowadzenie środka do obrotu, prowadzimy również szereg badań o charakterze badawczo-rozwojowym, których celem jest optymalizacja wydajności i efektywności zabiegów z użyciem śor. We wskazanych badaniach, poza samą oceną […]

BADANIA POLOWE GEP – WYBÓR LOKALIZACJI DO DOŚWIADCZEŃ

Wybór lokalizacji do doświadczeń polowych jest jednym z głównych elementów wpływających na jakość i powodzenie procesu badawczego. Wyrównany łan, homogeniczność glebowa w obrębie doświadczenia oraz przede wszystkim duża presja ze strony agrofaga będącego przedmiotem badań to kluczowe elementy na drodze do pozyskania miarodajnych i rzetelnych wyników na temat skuteczności działania testowanych środków ochrony roślin.  Dzięki […]