O NAS

Co robimy?

A.T Sp. z o.o. jest certyfikowaną jednostką specjalizującą się w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie ochrony roślin. Zajmujemy się kompleksowymi doświadczeniami polowymi, których celem jest ocena skuteczności i selektywności zastosowanych środków ochrony roślin.

Nasze działania obejmują prowadzenie doświadczeń rejestracyjnych, wdrożeniowych oraz demonstracyjnych. Ponadto badamy również skuteczność zastosowania adiuwantów w zabiegach ochrony roślin, a także wpływ biostymulatorów, nawozów dolistnych i preparatów mikrobiologicznych na kształtowanie się określonych cech morfologicznych, wzrost i rozwój rośliny uprawnej oraz wielkość, jakość i wybrane elementy struktury plonu. Wierzymy, że dzięki uzyskanym wynikom przyczyniamy się do wzrostu jakości, wydajności oraz bezpieczeństwa i komfortu pracy w gospodarstwie.

W celu upowszechniania postępu odmianowego dla praktyki rolniczej, oferujemy również prowadzenie porejestrowych doświadczeń odmianowych mających na celu ocenę i /lub porównanie wartości gospodarczej odmian roślin uprawnych.    Doświadczenia polowe są złożonym i długofalowym procesem. Specjaliści Agricultural Trials do każdego z licznych etapów badań podchodzą z pietyzmem i zaangażowaniem, dzięki czemu uzyskane dane finalne stanowią rzetelną podstawę do dalszej analizy właściwości badanych środków.